ΙSΟRΑSΤ HELLAS Energie Bausysteme E.P.E.

ΙΖΟΡΑΣΤ ΕΛΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ε.Π.Ε.

Το Παθητικό Σπίτι   Das Passivhaus

Το Passivhaus και στα Ελληνικά Παθητικό σπίτι είναι ένα εξαιρετικά μονωμένο κτίριο με άριστη εσωτερική ατμόσφαιρα και σχετικά άπλετο φυσικό φωτισμό. Ένα κτίριο που μπορεί να είναι ενεργειακά ανεξάρτητο με σχεδόν μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Το Passivhaus με την χρήση στην κατασκευή των ICF ( Insulated Concrete Forms = Μονωτικών Καλουπιών  Σκυροδέματος) Isorast (Ιζοράστ)  είναι οικονομικά προσιτό σε όλους. Η χρήση των προτύπων του Passivhaus στην περίπτωση αυτή, αυξάνει το κόστος μιας κατασκευής μεταξύ 5 έως 10 %  περίπου, σε σύγκριση πάντα με μια αντίστοιχη μέση [όσον αφορά την ποιότητα της κατασκευής] συμβατική κατασκευή. Για σύγκριση η κατασκευή μιας Low Energy κατοικίας με χρήση των ICF Isorast κοστίζει 10 % έως 15 % φθηνότερα από μια αντίστοιχη συμβατική κατασκευή.

          Το κυριότερο πλεονέκτημα του Passivhaus είναι η οικονομία στην ενέργεια. Το Passivhaus μπορεί να επιτύχει μείωση της τάξης του 90% στην κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση και ψύξη σε σύγκριση με ένα συμβατικό κτίριο που είχε κτιστεί πριν την εφαρμογή του πρώτου Ελληνικού Κανονισμού Θερμομόνωσης τον Ιούλιο του 1979. Αλλά και Σήμερα σε σχέση με ένα μέσο νέο κτίριο η εξοικονόμηση ενέργειας στο Passivhaus ξεπερνά το 70%.
           Η κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση και ψύξη ενός Passiv
haus κυμαίνεται με το ισοδύναμο των 1,50 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης για κάθε τετραγωνικό επιφανείας του κτιρίου ανά χρόνο. Οι ενεργειακές ανάγκες του Passivhaus είναι τόσο μικρές που η προσθήκη ενός μικρού ηλιακού συστήματος μετατρέπει το κτίριο σε μια κατασκευή ενεργειακά αυτοδύναμη και καθαρή όσον αφορά τις εκπομπές ρύπων.


Αυτό επιτυγχάνεται :


1. Mε μία θερμομόνωση των εξωτερικών επιφανειών του κτιρίου, συμπεριλαμβανομένου και του δαπέδου του ισογείου, ώστε το U [ παλαιότερα το Κ ] να είναι παντού  μικρότερο των 0,15 W / m2 K . Αυτό επιτυγχάνεται όσον αφορά την εξωτερική τοιχοποιία με την τοποθέτηση δύο σειρών του 25-άρι καλουπιού Isorast, που κατασκευάζεται από το 1983 στην Ελλάδα.
Αυτονόητο είναι ότι δεν επιτρέπονται καθόλου θερμογέφυρες που στο Δομικό –Μονωτικό -Σύστημα Isorast απλά δεν υπάρχουν.

 

2. Τα παράθυρα (Τα Τζάμια συμπεριλαμβανομένης της κάσσας του παραθύρου )   δεν επιτρέπεται να ξεπερνούν μια τιμή U από 0,75 W / m2 K ( τριπλό τζάμι ).


3.
H εξωτερική επιφάνεια του κτιρίου να μην είναι υπερβολικά μεγάλη σε σχέση με την επιφάνεια της κάτοψης. Εξαιρείται η ορθογωνική κατοικία με άξονα Ανατολή – Δύση με τα κύρια ανοίγματα προς Νότο. ΟΧΙ οικοδομές με μια κάτοψη σχήματος Π που και αντισεισμικά δεν είναι σωστές.


4.
Aπαιτείται απόλυτη αεροστεγανότητα της κατοικίας

 

5. Με τον αερισμό και κλιματισμό που περιγράφουμε παρακάτω.

Η ποιότητα του εσωτερικού αέρα και η ευχάριστη και άνετη εσωτερική θερμοκρασία είναι επίσης σημαντικά οφέλη του Passivhaus. Η εσωτερική ατμόσφαιρα είναι υψηλού επιπέδου, διότι ο αέρας ανανεώνεται αυτόματα με 100 % εξωτερικό αέρα σε σταθερή βάση από το έξυπνο σύστημα αερισμού αφού πρώτα προθερμανθεί ή ψυχθεί κατά την διαδρομή του πρώτα σε σωλήνες που βρίσκονται επιχωμένες βαθιά στο έδαφος και κατόπιν από την έξοδο του εξερχόμενου αέρα ώστε για την επίτευξη της τελικής θερμοκρασίας του εισερχόμενου αέρα στους χώρους διαμονής να απαιτείται πολύ μικρή κατανάλωση ενέργειας.

Κάθε κτίριο μπορεί να έχει την δική του ξεχωριστή προσωπικότητα και να υιοθετήσει οποιανδήποτε αρχιτεκτονική τεχνοτροπία κατασκευής, παραδοσιακή ή σύγχρονη χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα και την αισθητική.

Εάν λοιπόν στόχος σας είναι η σημαντική οικονομία στους λογαριασμούς ενέργειας και η προστασία του περιβάλλοντος, μια είναι η λύση, η επιλογή των προτύπων του Passivhaus, που επιτυγχάνονται στην πρώτη φάση της κατασκευής μεταξύ άλλων λύσεων κυρίως με την χρήση των ICF καλουπιών Isorast (Ιζοραστ).

 

 

Σύσταση : Θερμομονώστε τώρα κατά την κατασκευή και ΟΧΙ εξ ανάγκης αργότερα ή υποχρεωτικά στο μέλλον από τους Νέους κανονισμούς θερμομόνωσης που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα από το έτος 2019 – και εάν πρέπει να μονώσουμε, τότε αμέσως και σωστά. Αυτό σημαίνει κυρίως : χοντρή Θερμομόνωση στο κουβούκλιο του κτιρίου.         

 

 

Και μην Ξεχνάτε, όσο ανεβαίνουν τα έξοδα Θέρμανσης και Ψύξης μιας κατοικίας, τόσο ανεβαίνει η αξία μιας παθητικής κατοικίας αλλά και μιας χαμηλής ενέργειας κατοικίας.

 

    Τέλος, να μην ξεχνάμε κατά το δυνατόν μεγάλα παράθυρα στο Νότο για απ ευθείας ηλιακό κέρδος και με θερμό μάζα κυρίως τα δάπεδα, μικρά ή μικρά και σταθερά (μη ανοιγόμενα) ή καθόλου παράθυρα στον Βορρά , κατάλληλη δένδρο φύτευση α) για μείωση τυχόν ισχυρών βορινών ανέμων και
β) για σκιάσεις το καλοκαίρι  με φυλλοβόλα δένδρα αλλά και για να δημιουργήσετε ένα καλύτερο, ευνοϊκό  <<μικροκλίμα>> όπου αυτό είναι δυνατόν και έτσι θα έχετε πρόσθετη φυσική δροσιά και ένα ευχάριστο εξωτερικό  περιβάλλον, σε συνδυασμό πάντα και με σταθερές και κινητές τεχνικές σκιάσεις τόσο εξωτερικά ιδίως για το καλοκαίρι όσο και εσωτερικά θερμική κουρτίνα για τις νύχτες του χειμώνα.

Επίσης προτιμήστε ανοικτά χρώματα στους εξωτερικούς τοίχους και λαμπτήρες και συσκευές χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.
        Αυτά συνεισφέρουν στην Νότια, Δυτική και Κεντρική Ελλάδα  [ περιοχές Α και Β του κανονισμού θερμομόνωσης ] σε σημαντική μείωση του πάχους θερμομόνωσης ενός Passiv
haus στους εξωτερικούς τοίχους [ μπορεί π.χ. εδώ να αρκεί μια σειρά του 25-άρι καλουπιού Isorast που έχει μέσο πάχος θερμομόνωσης 11, 80 cm ] και στο δάπεδο του ισογείου, όχι όμως και στο δώμα ή την στέγη κατά την άποψή μας, εκτός και εάν έχουμε φυτεμένο δώμα και σπάνια φυτεμένη στέγη.

             Υπενθυμίζουμε ότι τα νότια ανοίγματα δέχονται την μέγιστη ποσότητα ηλιακής ενέργειας τους ψυχρούς χειμωνιάτικους μήνες, που ο ήλιος βρίσκεται χαμηλά στον ουρανό και την ελάχιστη ποσότητα το καλοκαίρι, καθώς ο ήλιος βρίσκεται  ψηλά. Δηλαδή υπάρχει από την φύση η απαραίτητη ενεργειακή αυτορύθμιση.

                                                          

                                                                                                    

ISORAST για extreme επιδόσεις
στην εξοικονόμηση Ενέργειας

 

ISORAST

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ 

ΔΡΟΣΙΑ το Καλοκαίρι - ΖΕΣΤΗ το Χειμώνα

ΑΝΕΤΗ - ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ