ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ISORAST

 

Με τα δομικό - μονωτικά στοιχεία ξυλοτύπου και με τη σχετική μέθοδο δομήσεως - μονώσεως του συστήματος ISORAST συνδυάζονται με ένα υλικό και με την ίδια εργασία χωρίς επιπλέον υλικά, εργασίες και δαπάνες :

α) Ταχύτατη δόμηση και μόνωση ( τουλάχιστον 4 φορές ταχύτερα από την κλασσική μέθοδο ) με το πλεονέκτημα μεταξύ άλλων να προλαβαίνεις την αύξηση των οικοδομικών υλικών.

β) Άριστη θερμομόνωση - αποφυγή θερμογεφύρων και εξοικονόμηση ενέργειας. Η θερμομονωτική ικανότητα του σκυροδετημένου και σοβατισμένου τοίχου είναι :

ή

Δηλαδή, επιτυγχάνεται περισσότερο από ΔΙΠΛΑΣΙΑ θερμο-μονωτική ικανότητα, από αυτή που προβλέπει ο Νέος ελληνικός Κανονισμός (ΦΕΚ 362/4-7-79, τ.4) ο οποίος απαιτεί συντελεστή μόνον

Έτσι επιτυγχάνεται σημαντική μείωση του κόστους θερμάνσεως (τον Χειμώνα) και ψύξεως (το Καλοκαίρι) του δομημένου με το σύστημά μας χώρου, λόγω της πολύ καλής μονώσεως της τοιχοποιϊας και μάλιστα χωρίς θερμογέφυρες στις κολώνες, τα τοιχεία και τα δοκάρια σε σχέση με μία μονωμένη κατασκευή που καλύπτει τους Νέους ελληνικούς κανονισμούς θερμομόνωσης. Αυτό είναι πολύ σοβαρό διότι σε μερικά χρόνια λόγω της ακριβής ενέργειας τότε, καθοριστικό ρόλο στην αξία ( ενοίκιο ) μιας κατοικίας θα παίζουν τα έξοδα θέρμανσης.

γ) Άριστη ηχομόνωση από 45 dB έως και 58 dB , ανάλογα με τον τρόπο κατασκευής της τελικής επιφάνειας των σοβάδων , αλλά και εάν υπάρχει άμεση ή έμεση στήριξη των σοβάδων επί της επιφάνειας των ISORAST .

δ) Τοίχοι και χώροι χωρίς υγρασία, μούχλες και συντήρηση.

ε) Αποφυγή ανάγκης ξυλοτύπου. Τα στοιχεία του συστήματος ISORAST τοποθετούνται εύκολα, σαν LEGO, δημιουργούν χώρους πληρώσεως ( καλούπια ) για οπλισμένο σκυρόδεμα.

στ) Δεν χρειάζεται φέρων οργανισμός ( σκελετός ) διότι τα τοιχεία είναι φέροντα η δε τελική κατασκευή είναι άριστα αντισεισμική, αφού όλα τα τοιχεία είναι αντισεισμικά ( μονομπλόκ κατασκευή ).

ζ) Αρχιτεκτονική ελευθερία. Δυνατότητα παρακολουθήσεως και εκτελέσεως κάθε αρχιτεκτονικού σχεδίου σε κάνναβο 12,50 εκ.

η) Το ISORAST παραδίδεται συσκευασμένο σε παλλέτες διαστάσεων εκ. , max βάρους 7.50 Kgr ( των 25 Kgr / m3 ειδ. βάρους ) και αποτελείται από ( τεμάχια μήκος ) εκ. μήκος, καθώς και σε άλλες αναλογίες κατόπιν παραγγελίας. Κόβεται και χαράσσεται εύκολα με ξυλουργικά εργαλεία όπως και με πιστόλια θερμικής αντίστασης. Αυτό σημαίνει ταχύτερη δόμηση χωρίς φθορές, εύκολη μεταφορά και χρήση στο εργοτάξιο.

θ) Με λίγα λόγια το ISORAST έχει όλα τα πλεονεκτήματα της προκατασκευής χωρίς να έχει τα μειονεκτήματά της που στην προκατασκευή είναι : η μικρή οικονομική ακτίνα δράσης, το απαραίτητο καλό οδικό δίκτυο, τα βαρέα μηχανήματα, η υψηλή αρχική δαπάνη κατασκευής των μητρών, οι περιορισμένες αρχιτεκτονικές ελευθερίες, οι προβληματικές ενώσεις των στοιχείων μεταξύ τους, οι θερμογέφυρες των στοιχείων και οι ηχογέφυρες της κατασκευής.

ι) Οικονομικότερη δόμηση και μόνωση διότι έχουμε οικονομία :

στη θεμελίωση, από την αποφυγή της κατασκευής του σκελετού

από τα τούβλα, από τις μονώσεις των τοίχων - δοκών - Υποστηλωμάτων,

από την αποφυγή μιας δαπανηρής σε χώρο και εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης ( στο σύστημα ΙSORAST αρκούν π.χ. θερμοσυσσωρευτές μικρής ισχύος )

από τα διάφορα ασφαλιστικά Ταμεία λόγω των ολιγοτέρων εργατοωρών κατασκευής.

Από όλα τα ανωτέρω σαφώς συνάγεται ότι τα πλεονεκτήματα του συστήματος δομήσεως - μονώσεως ISORAST ανταποκρίνονται πλήρως στη σύγχρονη ανάγκη κάθε ιδιωτικής και δημόσιας οικονομικής πολιτικής, και ιδίως στη Χώρα μας, για εξοικονόμηση ενεργείας, αντισεισμική δόμηση και ταχύτητα αποπερατώσεως ενός έργου , και παρέχουν τη δυνατότητα προβλεπτού προϋπολογισμού, ταχύτατης απορροφήσεως του σχετικού διατεθέντος κονδυλίου και άμεσης ικανοποιήσεως των κτιριακών αναγκών, ενώ εξασφαλίζουν άριστο και οικονομικό αποτέλεσμα.

 

ISORAST

ΔΡΟΣΙΑ το Καλοκαίρι - ΖΕΣΤΗ το Χειμώνα

ΑΝΕΤΗ - ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ